Pokud chcete v určité oblasti života docílit lepších výsledků ať sportovních, pracovních nebo vztahových, nestačí udělat změnu pouze ve fyzické rovině (začít cvičit, změnit práci nebo partnera). Kvalita výsledku je ze sedmdesáti procent závislá na způsobu, jakým v dané oblasti přemýšlíte. Tam, kde se potýkáte s neúspěchem, je tedy potřeba začít měnit svůj úhel pohledu a zažitá přesvědčení.

Pokud se v některém ohledu svého života cítíte dlouhodobě nepříznivě, pak nastal ten správný okamžik podívat se tomu na kloub. Nevíte si rady v některé z následujících oblastí?

  • Sebedůvěra „Největší chyba, které se v životě můžeme dopustit, je mít pořád strach, že nějakou uděláme.“ (Elbert Hubbart)
  • Zdraví „Bolest není nemoc. Je to obranný mechanizmus těla, které nám sděluje, že jsme si naložili víc, než uneseme.“ (MUDr. Jan Hnízdil)
  • Kariéra „I ten nejpomalejší, který neztratí cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle.“ (Gotthold Ephraim Lessing)
  • Mezilidské vztahy „Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky ale podle obsahu.“ (Lucius Annaeus Seneca)

Úvodní 60 minutové sezení je seznamovacího charakteru.

Obsah sdělení na společných setkáních považuji za důvěrný.

Po definování cílů spolupráce probíhají schůzky zpravidla po třech až čtyřech týdnech podle individuálních potřeb.

Při dlouhodobé spolupráci je možné osobní setkání kombinovat s online či telefonické konzultacemi.

Ceny individuálních konzultací na vyžádání.

RSS
Follow by Email
Facebook